Dar Dyktowań

Dyktowania, to pisemne przekazy od zmarłych, otrzymywane za pomoc pomocą inspirowanego pisma automatycznego. Jedną z osób obdarzoną tym Darem była pani Halinka (Nell Halina Noell) z Londynu, która w mojej obecności w latach 1985-1989, odebrała ponad 900 dyktowań od 500 Ludzi w Duchu. Fascynujące, niemożliwe, a jednak prawdziwe. Może sławni zmarli, a raczej Ludzie w Duchu jak mówią o sobie, pomogą ci zrozumieć więcej. Nie czekaj, sprawdź!

Dyktowania, to przekazy od zmarłych, otrzymywane za pomocą inspirowanego pisma automatycznego. Osoba obdarzona takim Darem dyktowania siada przy stole i … najnormalniej w świecie, odbiera dyktowanie. Nie ma w tym procesie nic mrocznego, okultystycznego, tajemnego, nic do czego jesteśmy przyzwyczajeni przy tradycyjnych kontaktach ze zmarłymi. Pani Halinka cały czas zachowywała normalny kontakt z rzeczywistością. Gdy na przykład zadzwonił telefon, co się wielokrotnie zdarzało, przerywała odbieranie dyktowania, by po krótszej lub dłuższej przerwie, wrócić do spisywania tego, co jak mówiła, Ludzie w Duchu wkładają jej do głowy. Określenie zmarłych termonem ludzie w Duchu, przyszło od samych zmarłych, tak siebie nazywali w dyktowaniach. Tak zmarli nazywali swoje przekazy. Jednak nie o semantykę tu chodzi a fascynujące przekazy i nierzadko sensacyjne informacje otrzymane od zmarłych. Jak nie chcesz, nie klikaj i nie czytaj, nigdy nie dowiesz się co tracisz. Nie dowiesz się co tak bardzo chcieli przekazać ci którzy odeszli niedawno lub wieki temu. Może zmarli, którzy odezwali się do pani Halinki, pomogą zrozumieć więcej? Nie czekaj! Sprawdź!

 
Copyright 1985-2011 by New Reality Books. All Rights Reserved